จัดการกับแบนด์วิดธ์หน่วยความจำด้วยเอฟพีจีเอ Intel®

เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ 7 M-ซีรีส์ จัดการกับแอปพลิเคชันที่มีแบนด์วิดธ์หน่วยความจำสูง ด้วยหน่วยความจำ HBM ในแพคเก็จและ Network on Chip หน่วยความจำแบบฮาร์ด