เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ 5 และเอฟพีจีเอ SoC D-ซีรีส์

ผลิตโดยใช้เทคโนโลยี Intel 7 และมอบประสิทธิภาพต่อวัตต์ที่ดีขึ้นถึง 2 เท่า เทียบกับคู่แข่ง 7 nm node 1, อุปกรณ์ D-ซีรีส์มอบประสิทธิภาพสูง พลังงานต่ำและฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดเล็กสำหรับแอปพลิเคชันเอฟพีจีเอระดับกลาง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.Intel.com/PerformanceIndex​

ผลลัพธ์ประสิทธิภาพอ้างอิงตามการทดสอบในวันที่ที่ระบุดังที่แสดงในการกำหนดค่า และอาจไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั้งหมด ดูการสำรองข้อมูลสำหรับรายละเอียดการกำหนดค่า ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ

ค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป