เอฟพีจีเอ Agilex™ 5 และเอฟพีจีเอ SoC D-ซีรีส์

อุปกรณ์ D-ซีรีส์ ให้ประสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานต่ำ และมีฟอร์มแฟกเตอร์ขนาดเล็กสำหรับการประยุกต์ใช้งานเอฟพีจีเอระดับกลางที่ให้ประสิทธิภาพต่อวัตต์ที่ดีกว่าโดยใช้เทคโนโลยี Intel 7