โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable สําหรับ HPC

ด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 4 เวิร์คโหลด HPC ได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพต่อคอร์ที่สูง จํานวนคอร์ที่เพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าของระบบย่อยของ I/O และหน่วยความจํา และตัวเร่งฮาร์ดแวร์ในตัวที่หลากหลาย

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้