บทสรุปโซลูชันของ Intel® Software Guard Extensions

Intel® SGX ส่งมอบโซลูชันการประมวลผลที่เป็นความลับ ซึ่งช่วยให้องค์กรปกป้องข้อมูลส่วนตัวได้