การจัดการความลับด้วย HashiCorp Vault Intel® TDX

HashiCorp Vault ใช้ Intel® TDX เพื่อช่วยแยกและปกป้องคีย์ส่วนตัวและความลับอื่นๆ ช่วยลดพื้นที่การโจมตี