โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® เจนเนอเรชัน 4 สำหรับ IoT

ขับเคลื่อนประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน Edge ด้วยคอร์ที่มากกว่า หน่วยความจำที่มากกว่า การผนวกรวมที่มากกว่า และ AI ขั้นสูงที่มากกว่า อินโฟกราฟิกนี้ให้รายละเอียดคุณสมบัติสำคัญๆ ของโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชัน 4 ที่ยกระดับประสิทธิภาพ, AI, และความสามารถในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Edge, การวิเคราะห์วิดีโอ และแอปพลิเคชันที่กำหนดเป้าหมายที่อุตสาหกรรม