ข้อมูลสรุปโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® เจนเนอเรชัน 4 สำหรับ IoT

ขับเคลื่อนประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน IoT ด้วยคอร์ที่มากกว่า หน่วยความจำที่มากกว่า การผนวกรวมที่มากกว่า และ AI ขั้นสูงที่มากกว่า บทสรุปผลิตภัณฑ์นี้ให้รายละเอียดคุณสมบัติสำคัญ รูปแบบการใช้งาน และตารางซอฟต์แวร์กับ SKU สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชัน 4 แพลตฟอร์มนี้จะยกระดับประสิทธิภาพ, AI และความสามารถในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Edge, การวิเคราะห์วิดีโอ และแอปพลิเคชันที่กำหนดเป้าหมายที่อุตสาหกรรม