เอาชนะการเติบโตของข้อมูล IoT ด้วย CPU เจนเนอเรชั่น 13

อุปกรณ์เครือข่าย AEWIN SCB-1836 และ SCB-1741 Edge มอบประสิทธิภาพที่สูงขึ้นของโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 13 เพื่อช่วยให้ลูกค้าเอาชนะอุปสรรคในการเติบโตของข้อมูลสําหรับแอปพลิเคชันที่สําคัญที่สุด

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้