สถาปัตยกรรมไฮบริดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

สำรวจความหนาแน่นของกราฟิก/AI ที่น่าทึ่งและประสิทธิภาพการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในสถาปัตยกรรมโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ ในรอบหลายปี