ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Intel® Application Security and Delivery Acceleration Kit หนึ่งในชุดเร่งความเร็วแพลตฟอร์มสถาปัตยกรรมแบบขยายได้ของ Intel® Tofino™ ได้ส่งมอบองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปรับใช้โซลูชันที่ทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อจัดส่งการถ่ายโอนข้อมูลแอปพลิเคชันแบนด์วิธสูงที่มีความปลอดภัย และน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นใน Data Plane