กระบวนการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ขับเคลื่อนบริการทางการเงิน

อินโฟกราฟิกแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี Intel® Optane™ ช่วยให้เกิดกระบวนการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์สำหรับ Oracle Exadata ฐานข้อมูล Aerospike และ KX Streaming Analytics สำหรับบริการทางการเงินอย่างไร