โซลูชัน VDI จาก Nutanix และ Intel

อ่านข้อมูลสรุปโซลูชันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nutanix และหน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel® Optane™ สำหรับ VDI—คงรักษาประสิทธิภาพและประสบการณ์ผู้ใช้ไว้ขณะลดต้นทุน!