Oracle OLTP พร้อมด้วย VMware และหน่วยความจำแบบแบ่งชั้น

เอกสารนี้จะมีแนวทางให้สำหรับการจัดเตรียมและดำเนินการวัดเกณฑ์มาตรฐาน HammerDB บนฐานข้อมูล Oracle ภายในสภาพแวดล้อม VMware vSphere และ VMware vSAN เพื่อจำลองการทดสอบประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของ Intel