บทสรุปผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® เจนเนอเรชั่น 5 สำหรับเอดจ์

ขับเคลื่อนเวิร์คโหลดแบบเอดจ์ที่ประหยัดพลังงาน พร้อมด้วยตัวเร่งความเร็วในตัว การรักษาความปลอดภัยแบบใช้ฮาร์ดแวร์ และการปรับเสริมพลังงาน บทสรุปผลิตภัณฑ์นี้จะแสดงคุณสมบัติสำคัญๆ รูปแบบการใช้งาน และตารางซอฟต์แวร์และ SKU สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 5 สำหรับเอดจ์ แพลตฟอร์มนี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพต่อวัตต์ เพิ่มความแข็งแกร่งให้การรักษาความปลอดภัย และขับเคลื่อน ROI, AI, เอดจ์ และแอปพลิเคชันที่มุ่งเป้าในด้านสาธารณสุข อุตสาหกรรม การค้าปลีก และพลังงาน