อินโฟกราฟิกโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® เจนเนอเรชั่น 5 สำหรับเอดจ์

ขับเคลื่อนเวิร์คโหลดแบบเอดจ์ที่ประหยัดพลังงาน พร้อมด้วยตัวเร่งความเร็วในตัว คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยแบบใช้ฮาร์ดแวร์ และการปรับเสริมพลังงาน อินโฟกราฟิกนี้จะแสดงคุณสมบัติสำคัญๆ และรูปแบบการใช้งานสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 5 สำหรับเอดจ์ แพลตฟอร์มนี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพต่อวัตต์ เพิ่มความแข็งแกร่งให้การรักษาความปลอดภัย และขับเคลื่อน ROI สำหรับแอปพลิเคชัน AI และเอดจ์ในด้านสาธารณสุข อุตสาหกรรม การค้าปลีก และพลังงาน