ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาระบบวิเคราะห์วิดีโอแบบเอดจ์

Intel® Edge Video Infrastructure Reference Architecture จัดให้มีรูปแบบการออกแบบสำหรับระบบวิเคราะห์วิดีโอแบบเอดจ์สู่คลาวด์