กราฟิก Intel® Arc™ Pro-ซีรีส์

ขอแนะนํา GPU ระดับมืออาชีพจาก Intel®: กราฟิก Intel® Arc™ Pro-ซีรีส์ ด้วยฮาร์ดแวร์ Ray Tracing ในตัว การเร่งความเร็วกราฟิกและความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่อง กราฟิก Intel Arc จะรวมเอามุมมองที่เป็นของเหลว เทคโนโลยีภาพล่าสุด และการสร้างเนื้อหาที่เข้มข้นในฟอร์มแฟคเตอร์แบบพกพาและเดสก์ท็อป

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

อ้างอิงจากการที่กราฟิก Intel Arc เป็นรายแรกในตลาดที่สามารถสนับสนุนการเข้ารหัส AV1 (ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2022) ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนตัวแปลงสัญญาณหลักอื่นๆ ทั้งหมด การรวมตัวเร่ง AI ไว้บนบอร์ด คอร์การติดตาม Ray เวคเตอร์เอ็นจิ้น เช่น รวมถึงการสนับสนุน Direct X12 Ultimate

2

ปราศจากสารฮาโลเจน: หมายถึงเฉพาะสารหน่วงปฏิกิริยาการเกิดเปลวไฟที่ผ่านกรรมวิธีเติมโบรมีนและคลอรีน (BFRs/CFRs) และ PVC ในผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายเท่านั้น ส่วนประกอบของ Intel รวมถึงส่วนประกอบที่ซื้อมาเพื่อการประกอบในขั้นสุดท้ายตรงตามข้อกำหนด JS-709A และ PCB/Substrate สารตั้งต้นตรงตามข้อกำหนด IEC 61249-2-21 การทดแทนด้วยสารหน่วงปฏิกิริยาการเกิดเปลวไฟที่ใช้ฮาโลเจน และ/หรือ PVC อาจส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

3

ปราศจากข้อขัดแย้ง:“ปราศจากข้อขัดแย้ง" หมายถึงผลิตภัณฑ์ ซัพพลายเออร์ ห่วงโซ่อุปทาน โรงหลอม และโรงสกัด ซึ่งจากการตรวจสอบของเราแล้ว ปราศจากหรือไม่ได้มาจากแทนทาลัม ดีบุก ทังสเตน หรือทอง (ที่เรียกว่าเป็น "แร่ที่มีความขัดแย้ง" โดยคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา) ที่สนับสนุนทางการเงินหรือให้ผลประโยชน์ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่กลุ่มติดอาวุธในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือประเทศใกล้เคียง

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้