เครือข่ายที่รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยตัวเร่งความเร็วในตัว

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 5 ผสานรวม Intel® Network Engines—ตัวเร่งความเร็วที่มุ่งเป้าไปที่เวิร์กโหลดระบบเครือข่ายหลัก—เข้าสู่โปรเซสเซอร์โดยตรง นวัตกรรมนี้ช่วยลดการพึ่งพาตัวเร่งความเร็วภายนอก เพิ่มความเร็วในการประมวลผลข้อมูล และเพิ่มรอบการทำงานของ CPU สำหรับเวิร์กโหลดระบบเครือข่ายหลัก