เร่งความเร็วประสิทธิภาพด้วย Intel® HPC Engines

คุณสมบัติใหม่และที่ปรับปรุงใหม่ของโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 5 ที่มี Intel HPC Engines สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในประเภทเวิร์คโหลดต่างๆ ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น การจำลองและการสร้างโมเดล โปรเซสเซอร์ Intel Xeon แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 5 ให้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการประหยัดต้นทุนที่ดีขึ้นสำหรับเวิร์คโหลดเป้าหมาย ด้วยตัวเร่งความเร็วในตัว: Intel® Advanced Matrix Extensions (Intel® AMX), Intel® Data Streaming Accelerator (Intel® DSA) และ Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT)