ขับเคลื่อนคุณค่าธุรกิจด้วยกระบวนการวิเคราะห์ที่เร็วขึ้น

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® เจนเนอเรชั่น 5 มาพร้อม Intel® Analytics Engines ซึ่งเป็นชุดตัวเร่งความเร็วที่ผสานรวมมาในโปรเซสเซอร์ ตัวเร่งความเร็วเหล่านี้ช่วยให้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเร็วขึ้น ด้วยการถ่ายเทงานบางส่วนเพื่อปรับปรุงการใช้ประโยชน์จาก CPU เพื่อประสิทธิภาพเวิร์คโหลดโดยรวมที่ดีขึ้น ไปป์ไลน์กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เร็วขึ้นสามารถทำธุรกรรมได้มากขึ้น และช่วยให้ธุรกิจทำการตัดสินใจได้ดีขึ้นเพื่อให้แข่งขันได้