เพิ่มประสิทธิภาพไปป์ไลน์ AI

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® เจนเนอเรชั่น 5 ให้ประสิทธิภาพการประมวลผลอันทรงพลังสำหรับไปป์ไลน์ AI ทั้งหมด ซึ่งจะรวมตัวเร่งความเร็วในตัวที่ปรับเสริมมาสำหรับเวิร์คโหลด AI เฉพาะในการเรียนรู้ของเครื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล และการเรียนรู้เชิงลึก