อินสแตนซ์ AWS C5 ที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 2 และ Granulate มอบประสิทธิภาพการสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้น

ประกาย

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการสนับสนุนการตัดสินใจสูงสุดถึง 40% โดยการเพิ่มโซลูชัน Granulate cloud ไปยังอินสแตนซ์ AWS c5.12xlarge ที่มีโปรเซสเซอร์ Intel Xeon แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 2 เทียบกับอินสแตนซ์ AWS c5.12xlarge โดยไม่มี Granulate

  • เพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการตัดสินใจสูงสุด 52% โดยเลือกอินสแตนซ์ AWS c5.12xlarge ที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel Xeon แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 2 ที่ใช้อินสแตนซ์ Granulate เมื่อเทียบกับ c5a.12xlarge ที่ใช้โปรเซสเซอร์ AMD EPYC

author-image

โดย

เปรียบเทียบกับทั้งอินสแตนซ์ C5a ที่ใช้โปรเซสเซอร์ AMD EPYC และอินสแตนซ์ C5 โดยไม่ต้องเปิดใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ของ Granulate

เวิร์กโหลดระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ได้กลายเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับหลายองค์กร ที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูลดิบและเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นําไปปฏิบัติได้ สําหรับบริษัทที่รันเวิร์กโหลด DSS ในระบบคลาวด์ อินสแตนซ์ที่มีอยู่หลากหลายอาจทําได้มหาบ้าง และการกําหนดว่าอินสแตนซ์ใดที่จะมอบประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งอาจเป็นความท้าทาย เราได้วัดประสิทธิภาพของอินสแตนซ์ระบบคลาวด์ของ Amazon Web Services (AWS) EC2 หลายประเภทโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน DSS เราเริ่มต้นโดยดูผลของการเพิ่ม Granulate Real-Time Continuous Optimization (Granulate) ให้กับอินสแตนซ์ C5 ที่เปิดใช้งานโดยโปรเซสเซอร์ Intel Xeon แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 2 Granulate เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์คโหลดที่สามารถปรับปรุงทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรเซสเซอร์ Intel ต่อไปเราเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอินสแตนซ์ C5 ด้วย Granulate กับอินสแตนซ์ C5a ที่ใช้โปรเซสเซอร์ AMD EPYC

อินสแตนซ์ที่ใช้งาน Granulate ได้ความเร็วเวิร์กโหลดของ DSS ที่มากกว่าทั้งอินสแตนซ์ C5 เดียวกันโดยไม่มี Granulate และอินสแตนซ์ C5a ที่ใช้โปรเซสเซอร์ AMD EPYC จากผลการทดสอบเหล่านี้ ธุรกิจที่แสวงหาประสิทธิภาพ DSS ที่แข็งแกร่งที่สุดสามารถทําได้ดีเมื่อเลือกอินสแตนซ์ C5 ที่รองรับโดยโปรเซสเซอร์ Intel ที่มี Granulate

การเปิดใช้งาน Granulate นําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด 40%

ดังที่รูปที่ 1 การเปิดใช้งาน Granulate ในอินสแตนซ์ c5.12xlarge ที่มีโปรเซสเซอร์ Intel Xeon แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 2 ทําให้เกิดประสิทธิภาพในเวิร์คโหลดการสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงได้สูงสุด 40%

รูปที่ 1 ประสิทธิภาพการสนับสนุนการตัดสินใจเกิดขึ้นได้โดยอินสแตนซ์ c5.12xlarge ซึ่งมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ Intel Xeon แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 2 ทั้งแบบมีและไม่มี Granulate

อินสแตนซ์ C5 ที่ใช้ Granulate ทําให้เวิร์คโหลด DSS มีความเร็วสูงกว่าอินสแตนซ์ C5a ที่ใช้โปรเซสเซอร์ AMD EPYC

ดังที่รูปที่ 2 แสดงขึ้น อินสแตนซ์ c5.12xlarge ที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชัน 2 ที่มี Granulate มอบประสิทธิภาพที่มากกว่าอินสแตนซ์ c5a.12xlarge สูงสุด 52% ที่ใช้โปรเซสเซอร์ AMD EPYC

รูปที่ 2 ประสิทธิภาพการสนับสนุนการตัดสินใจเกิดขึ้นโดยอินสแตนซ์ c5.12xlarge ที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel Xeon แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 2 และ Granulate เทียบกับอินสแตนซ์ c5a.12xlarge ที่ใช้โปรเซสเซอร์ AMD EPYC

บทสรุป

เราดําเนินการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสนับสนุนการตัดสินใจของอินสแตนซ์ AWS C5 สองอินสแตนซ์ที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel Xeon แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชัน 2 โดยเป็นโปรเซสเซอร์ที่รองรับการเพิ่มประสิทธิภาพต่อเนื่อง Granulate Real-Time และอินสแตนซ์ AWS C5a ที่ใช้โปรเซสเซอร์ AMD EPYC การเปิดใช้งานอินสแตนซ์ Granulate ที่เพิ่มประสิทธิภาพของอินสแตนซ์ C5 ได้สูงสุด 40% และอินสแตนซ์ C5 ที่ใช้ Granulate มีประสิทธิภาพมากกว่าอินสแตนซ์ C5a ที่เราทดสอบถึง 52%

ศึกษาเพิ่มเติม

ในการเริ่มต้นเรียกใช้เวิร์กโหลดการสนับสนุนการตัดสินใจของคุณในอินสแตนซ์ Amazon EC2 C5 ที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel Xeon แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชัน 2 ด้วย Granulate โปรดไปที่ https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/c5/

ทดสอบโดย Intel ในเดือนมิถุนายน 2021 การทดสอบ 4 โหนดทั้งหมดทํางานบน AWS us-east-2 พร้อม 48 vCPU RAM 96GB, 4 EBS 200GB สําหรับ 16,000 IOPS, BW อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 1GB, Hadoop 3.3.0, Hive 3.1.2, Spark 3.0.1 และ TPC-DS v. 1.1.0 การทดสอบ Granulate ใช้ตัวแทน Granulate v. 2.2.0 รายละเอียดอินสแตนซ์: c5.12xlarge: Intel Xeon 8275CL, BW เครือข่าย 12 Gbps, AWS Linux Kernel 4.14.177-139.254.amzn2.x86_64 #1 SMP; c5a.12xlarge: AMD EPYC 7R32, BW เครือข่าย 12Gbps, AWS Linux 4.14.177-139.254.amzn2.x86_64 #1 SMP

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้