แพ็คเกจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ

แพ็คเกจข้อมูลอัจฉริยะโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญจาก SAP ที่ขับเคลื่อนด้วย Intel ช่วยให้ธุรกิจรับมือกับความท้าทายในการจัดการสินทรัพย์ เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน และลดความเสี่ยง SAP ร่วมมือกับ Intel และ Esri เกี่ยวกับโซลูชันที่กําหนดค่าได้และปรับขนาดได้นี้ แพ็คเกจข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI), Big Data และกระบวนการอัตโนมัติเพื่อสร้างกระบวนการจัดการแอสเซทเชิงรุก คาดการณ์ และป้องกัน

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้