โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมใหม่ที่ยืดหยุ่น

Intel และ Red Hat ทํางานร่วมกันเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นผลจากโซลูชันแบบเปิดที่รองรับข้อมูลปริมาณมากได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่รวดเร็วขึ้นและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้