การเรียกใช้แอป Microsoft SQL บน Google Cloud

อินสแตนซ์ Google Cloud C3 ที่ใช้ SUSE Linux Enterprise Server มอบประสิทธิภาพและประโยชน์ด้านประสิทธิภาพ/ดอลลาร์ที่สําคัญสําหรับ Microsoft SQL Server ทําให้บริษัทสามารถรวมโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของตนเพื่อการวิเคราะห์ได้

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้