ปฏิทินบรรณาธิการ insight.tech

ปฏิทินบรรณาธิการ insight.tech 2022
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
กำหนดส่ง: 13 ธันวาคม
วันครบกำหนดตอบสมาชิก: 29 ธันวาคม
วันครบกำหนดส่ง: 11 มีนาคม
วันครบกำหนดตอบสมาชิก: 25 มีนาคม
หมดเขตส่ง: 10 มิถุนายน
กำหนดเวลาตอบกลับสมาชิก: 24 มิถุนายน
วันครบกำหนดส่ง: 9 กันยายน
วันครบกำหนดตอบสมาชิก: 23 กันยายน