การลงทะเบียนการออกแบบ: การสร้างการลงทะเบียนการออกแบบ

หน้าต่าง การลงทะเบียนการออกแบบใหม่ จะเปิดขึ้น มีหัวข้อต่างๆ สามส่วนที่พาร์ทเนอร์ต้องกรอกข้อมูล:

  • ข้อมูลโครงการและสถานะ
  • ข้อมูลลูกค้าปลายทาง
  • ข้อมูลโอกาส

สิ่งสําคัญ—ต้องใส่ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง

  1. ผลิตภัณฑ์ถูกกําหนด ID รายการออกแบบการลงทะเบียน
  2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผลิตภัณฑ์แล้วเลือก แก้ไข หากคุณต้องการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  3. หากต้องการยกเลิกผลิตภัณฑ์ ให้คลิก ID กลุ่มรายการลงทะเบียนการออกแบบ เพื่อไปยังรายละเอียดผลิตภัณฑ์ จากนั้นคลิกปุ่ม ยกเลิกผลิตภัณฑ์ เพื่อลบผลิตภัณฑ์ออกจากการลงทะเบียนการออกแบบ
  4. คลิกแท็บ รายละเอียด เพื่อกลับไปยังหน้ารายละเอียดส่วนหัว

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้