การจัดการการขนส่งสินค้าที่ขับเคลื่อนโดย Intel

Intel® Connected Logistics Platform (Intel® CLP)

ปรับปรุงการติดตามพาเลทและบรรจุภัณฑ์ระหว่างการขนส่งหรือที่มีอยู่ในคลังสินค้า โซลูชันการจัดการการขนส่งสินค้าของ Intel ช่วยประหยัดต้นทุนในการติดตามสินค้าโดยแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือสภาพสินค้าโดยไม่คาดคิด โซลูชันอุตสาหกรรมเหล่านี้ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานพร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้งานได้แบบเรียลไทม์

สำรวจแพลตฟอร์ม

ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมลอจิสติกส์และการขนส่งทำกำไรเพิ่มขึ้นด้วยโซลูชันการจัดการการขนส่งสินค้าของ Intel ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน Intel กำลังเปิดตัว Intel® Connected Logistics Platform (Intel® CLP) เพื่อช่วยติดตามสินค้าโดยอัตโนมัติและเพิ่มการมองเห็นสินค้า (เช่น สถานที่ อุณหภูมิ ความชื้น การจัดการที่ผิดพลาด) ระหว่างการขนส่งตลอดห่วงโซ่อุปทานจนถึงปลายทาง

ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างมาก เช่น การตรวจจับผลิตภัณฑ์ที่เกิดความเสียหายโดยเร็วที่สุดและการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งขาไปและขากลับ ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจดำเนินแผนกู้คืนความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้ใช้จะเข้าใจสภาวะการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายได้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยให้ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและหลีกเลี่ยงการเรียกร้องค่าเสียหายที่มีต้นทุนสูง

สถาปัตยกรรมการจัดการการขนส่งสินค้า

ก้าวนำอุตสาหกรรมของคุณด้วยสถาปัตยกรรมที่มาพร้อมโซลูชันอัจฉริยะที่ปรับขยายได้ ปลอดภัยและคุ้มทุนที่พัฒนาขึ้นเพื่อติดตามสินค้าในทุกขั้นตอนของการขนส่ง

เรียนรู้เพิ่มเติม

รูปแบบการใช้งาน

กรณีศึกษา - Curry and Company

กรณีศึกษา: Intel® Connected Logistics Platform (Intel® CLP) ช่วยในการติดตามสินค้าที่เสียง่ายเพื่อส่งมอบสินค้าที่สดใหม่ที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติม

สินค้าที่มีมูลค่าสูง

โซลูชัน Intel ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลช่วยในการจัดการสินค้าที่มีมูลค่าสูงโดยยกระดับการใช้เครือข่ายดาวเทียมในการติดตาม การแจ้งเตือนการงัดแงะและความไวแสง

การติดตามรถลากพ่วง/คอนเทนเนอร์

ทราบว่าสินค้าอยู่ที่จุดใดตลอดการขนส่งด้วยการติดตามสถานที่ผ่าน GPS ที่ติดตามข้อมูลที่สำคัญ

ความเข้ากันได้กับระบบคลาวด์

ให้ข้อมูลทำงานแทนคุณด้วยระบบอัจฉริยะและปลอดภัยจากอุปกรณ์สู่ระบบคลาวด์ Intel® Connected Logistics Platform (Intel® CLP) ใช้งานได้กับผู้นำระบบคลาวด์ รวมถึงแพลตฟอร์ม Google Cloud* และ Microsoft Azure*

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Azure*

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud*

แหล่งข้อมูล

การติดตามสินค้าอย่างต่อเนื่อง

คู่มืออ้างอิง: อธิบายข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับ Intel® Connected Logistics Platform (Intel® CLP) แลช่วยคุณในการควบคุมสินค้าของคุณได้อย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติม

แปลงข้อมูลไปสู่การปฏิบัติด้วย Intel® CLP

เอกสารข้อมูล: ดูรายละเอียดการใช้งาน Intel® Connected Logistics Platform (Intel® CLP) เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า

เรียนรู้เพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสู่ IoT

รับข่าวสารและข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและแนวโน้ม IoT ในอนาคตที่ส่งตรงถึงกล่องจดหมายเข้าของคุณ

ด้วยการสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว และ เงื่อนไขการใช้งานของเรา

ด้วยการสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว และ เงื่อนไขการใช้งานของเรา

โซลูชันและพันธมิตรที่มีอยู่

การให้คำปรึกษา PA—การสร้างความเข้าใจเชิงลึก

เข้าใจสถาปัตยกรรมที่ใช้ IoT และระบบคลาวด์ในเชิงลึกโดยสร้างข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้แบบเรียลไทม์และรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ดาวน์โหลดข้อมูลสรุป

Capgemini—การจัดการการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจด้วยการยกระดับความอัจฉริยะ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภค ธุรกิจ ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตและผู้ให้บริการ ปฏิวัติเทคโนโลยีที่รองรับโมเดลธุรกิจใหม่และปรับการทำงานให้ง่ายขึ้น อัจฉริยะมากขึ้นและเชื่อมต่อถึงกันมากขึ้น

ดาวน์โหลดข้อมูลสรุป