การออกแบบเอฟพีจีเอทางทหาร การบินและอวกาศ และรัฐบาล

การแบ่งส่วนภาพถ่ายดาวเทียมมีหน้าที่ในการจำแนกประเภทของวัตถุจากแต่ละพิกเซลในภาพ ตัวอย่างนี้แสดงการตรวจจับและการแบ่งส่วนของบ้านจากภาพถ่ายด้านบนที่ใช้งานบน Intel® FPGA

DSP Builder สำหรับ Intel® FPGA เป็นเครื่องมือตามโมเดลในการสังเคราะห์บล็อกการประมวลผล DSP และ IP ลงในเอฟพีจีเอ วิดีโอนี้แสดงขั้นตอนการออกแบบของ DSP โดยทั่วไป และขั้นตอนการออกแบบที่ใช้ DSP Builder ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักออกแบบระบบได้อย่างไร

งานทั่วไปอย่างหนึ่งในการใช้งานด้านการป้องกันคือการแยกพารามิเตอร์และจำแนก Waveform ในวิดีโอนี้ เราจะแสดงให้เห็นวิธีการใช้ Intel® FPGA เพื่อจำแนกวัตถุในเรดาร์โดยใช้การส่งกลับสัญญาณไมโครดอปเปลอร์