สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการเล่นเกมบนอินเตอร์เน็ตแบบมีสายและไร้สาย

จุดเด่น:

 • ตัวเลือกเครือข่ายของคุณสามารถส่งผลต่อประสบการณ์การเล่นเกมได้อย่างมาก

 • ISP, โมเด็ม, เราเตอร์ และพีซีของคุณนั้นมีบทบาทสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของเครือข่ายของคุณ

 • ความเร็วในการเชื่อมต่อนั้นสำคัญ เช่นเดียวกับความเสถียรและความหน่วงที่ต่ำ

 • การเชื่อมต่อแบบมีสายและไร้สายนั้นเป็นทางเลือกที่ดีทั้งคู่ แต่อาจมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อทำการเลือก

author-image

โดย

การมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพสูงนั้นสำคัญต่อการเล่นเกมบนพีซีสมัยใหม่

เมื่อสื่อทางกายภาพมีความนิยมน้อยลง และสื่อดิจิทัลนั้นมีความนิยมมากขึ้น การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ แม้แต่การเล่นเกมประเภทผู้เล่นเดี่ยวก็ตาม

การเลือกการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมสำหรับการเล่นเกมพีซีของคุณจึงควรเป็นสิ่งที่นึกถึงระดับต้น ๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากเครือข่ายที่ใช้งานที่สุด ความเข้าใจพื้นฐานการทำงานของเทคโนโลยีเครือข่าย และผลที่มีต่อประสบการณ์การเล่นเกมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่าย

การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ (เช่นพีซีของคุณ) ต้องการการเชื่อมต่อกับโมเด็ม โดยส่วนใหญ่ต้องผ่านเราเตอร์ โมเด็มจะแปลงสัญญาณจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ของคุณและแปลงให้สามารถใช้ได้ในบ้านของคุณ

จากนั้นเราเตอร์จะสื่อสารกับโมเด็มและสร้างอีกเครือข่ายขึ้น ซึ่งเป็นเครือข่ายที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อถึง โมเด็มและเราเตอร์ส่วนใหญ๋จะเป็นอุปกรณ์เดี่ยว และได้รับจาก ISP ของคุณเมื่อติดตั้งบริการ

เมื่อเครือข่ายท้องถิ่นนั้นติดตั้งเรียบร้อยในที่ของคุณ จะต้องเชื่อมต่อพีซีไปยังอินเตอร์เน็ต และคุณก็จะสามารถเริ่มเล่นเกมแบบออนไลน์ได้

พื้นฐานหลักนั้นมีความง่ายพอสมควร แต่ทุกขั้นตอนในกระบวนการนั้นควรได้รับการเรียนรู้ที่ละเอียดขึ้น

แบนด์วิดท์และความเร็วของเครือข่าย

มีลิงค์หลัก 4 ลิงค์ในวงจรเครือข่าย และทั้ง 4 ควรได้รับการพิจารณาเมื่อคุณสร้างเครือข่ายของคุณ

 • ISP
 • โมเด็ม
 • เราเตอร์
 • การเชื่อมต่อเครือข่าย (แบบมีสายหรือไร้สาย)

เริ่มต้นด้วยเกตเวย์นอกไปยังอินเตอร์เน็ต คือ ISP

ตัวเลือก ISP ของคุณอาจมีจำกัด ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอยู่ แต่ ISP ส่วนใหญ่จะมีระดับของการให้บริการที่ราคาต่างกันไป ควรมีการเปรียบเทียบการบริการที่มีในพื้นที่ของคุณ เพื่อหา ISP ที่มีชื่อเสียงดีที่สุด และให้บริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ

ในการหาการบริการอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมได้นั้น คุณจะต้องรู้ถึงพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการมองหา ซึ่งเป็นตัววัดที่คุณต้องพิจารณาก่อนทำการตัดสินใจ

แบนด์วิดธ์ หมายถึงจำนวนข้อมูลที่ส่งผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณ และใช้เมกะบิตต์ต่อวินาทีเป็นหน่วยวัด (เช่น 100 Mbps) โดยเป็นปริมาณข้อมูลที่การเชื่อมต่ออนุญาต แต่เป็นตัววัดที่ต่างจากความเร็วของการเชื่อมต่อ

ความเร็วสามารถแยกออกเป็นการวัดสองแบบ คือการวัดความเร็วของการดาวน์โหลดข้อมูล และการอัพโหลด

 • ความเร็วการดาวน์โหลดนั้นมีหน่วยวัดเป็นเมกะบิตต์ต่อวินาที (Mpbs) หรือกิกะไบต์ต่อวินาที (Gbps) สำหรับการเชื่อมต่อที่มีความเร็วสูง ความเร็วในการดาวน์โหลดหมายถึงความเร็วในการดึงข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมายังอุปกรณ์ (นึกถึงการดูหนังจากบริการสตรีม)
 • ความเร็วการอัพโหลด คือความเร็วที่สามารถส่งออกข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณไปยังอินเตอร์เน็ต (นึกถึงการสตรีมการเล่นเกมของคุณจากพีซีไปยังอินเตอร์เน็ต) และมีหน่วยวัดเป็น Mbps และ Gbps

โดยสรุป แบนด์วิดธ์คือปริมาณข้อมูลที่สามารถส่งผ่านการเชื่อมต่อ ในขณะที่ความเร็วคือระยะเวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูล

ISP หลายรายนั้นมีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับที่อยู่อาศัยผ่านเคเบิ้ลหรือ DSL และมักให้ความสำคัญกับความเร็วในการดาวน์โหลดมากกว่าความเร็วในการอัพโหลด การเชื่อมต่อแบบอื่น เช่นอินเตอร์เน็ตแบบติดตั้งสายใยแก้วนั้นจะให้แบนด์วิดธ์แบบสมมาตร ซึ่งมีความเร็วในการดาวน์โหลดและอัพโหลดที่เท่ากัน

หากไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่น ความเร็วในการดาวน์โหลดและอัพโหลดที่คุณได้รับยิ่งสูงเท่าไหร่นั้นยิ่งดี คุณสามารถตรวจสอบความเร็วอินเตอร์ได้โดยใช้เครื่องมือแบบนี้

ความหน่วง Ping และความล่าช้า

ในขณะที่แบนด์วิดธ์และความเร็วนั้นมีความสำคัญในการใช้อินเตอร์เน็ตวันต่อวัน ความหน่วงนั้นถือเป็นปัจจัยของเครือข่ายที่สำคัญที่สุดในการเล่นเกม

 • ความหน่วง หมายถึงระยะเวลาที่ใช้สำหรับข้อมูลในการเดินทางหนึ่งรอบ จากพีซี ผ่านเครือข่ายไปยังจุดเป้าหมาย จากนั้นกลับไปยังพีซีของคุณอีกครั้ง ความหน่วงต่ำนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการเล่นเกม เช่นเดียวกันการส่งและรับข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์เกมที่มีความรวดเร็วนั้นจะส่งผลให้การเชื่อมต่อดีขึ้น และมีปัญหาความล่าช้าน้อยลง วิธีที่ง่ายที่สุดในการลดความหน่วงเมื่อเล่นเกมคือ การเลือกเกมภายในเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้กับคุณที่สุด เนื่องจากจะมีระยะทางที่ข้อมูลเดินทางสั้น
 • Ping คือหน่วยวัดของความหน่วง ซึ่งส่วนใหญ่วัดเป็นมิลลิวินาที (เช่น 90.0 ms) ยิ่ง ping ต่ำ ความหน่วงก็จะต่ำเช่นกัน ping ที่ต่ำนั้นดีกว่า ซึ่งที่ตำกว่า 100ms นั้นถือว่าเหมาะสม คุณสามารถวัด ping ด้วยการบริการดังนี้
 • ความล่าช้า คือผลลัพธ์ของความหน่วงที่สูง และเป็นปัญหาที่ท้าทายสำหรับการเล่นเกมออนไลน์ หากผู้เล่นทำการส่งหรือรับข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์เกมได้ช้ากว่าในการเล่นเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลให้การเชื่อมต่อเกมถูกตัด เช่นการอินพุตที่ล่าช้า หรือการเชื่อมต่อผิดพลาด ความล่าช้าถือเป็นการอุปสรรคกีดขวางเกมที่มีการแข่งขันแบบเคลื่อนไหวรวดเร็ว และควรหลีกเลี่ยงหากเป็นไปได้

การเลือกเราเตอร์

การเลือกเราเตอร์ที่เหมาะสมสามารถส่งผลต่อประสบการณ์การเล่นเกมของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะเลือกเครือข่ายแบบมีสายหรือไร้สายก็ตาม

บางตัวอย่างของคุณลักษณะที่คุณควรคำนึงถึงคือ:

 • คุณภาพของเครื่องมือบริการ จะทำให้เราเตอร์ของคุณลำดับความสำคัญในการรับส่งข้อมูล ซึ่งเป็นการรับส่งข้อมูลที่เกี่ยวกัยการเล่นเกมมากกว่าในแบบอื่น โดยจะสามารถช่วยลดความหน่วงได้ในขณะที่คุณเล่นเกมพร้อมกับที่ผู้อื่นกำลังใช้เครือข่ายเช่นกัน
 • Wi-Fi 6 คือมาตรฐาน Wi-Fi ใหม่ล่าสุด และมีข้อได้เปรียบที่แปลกใหม่กว่า Wi-Fi รุ่นก่อนหน้า หากคุณสนใจเกี่ยวกับข้อได้เปรียบของ Wi-Fi 6 เราเตอร์ของคุณจะต้องรองรับเทคโรโลยีนี้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับ Wi-Fi มีเพิ่มเติมใน "การเชื่อมต่อแบบไร้สาย" ด้านล่างนี้
 • การเชื่อมต่อ Ethernet ที่มีความเร็วเพียงพอในการรองรับเครือข่ายด้วยความเร็วที่ต้องการนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ หากคุณมีการเชื่อต่อกิกะไบต์ (1,000 Mbps) และคุณต้องการใช้เคเบิ้ล Ethernet เพื่อเชื่อมต่อกับพีซี คุณจะต้องแน่ใจว่าพอร์ต Ethernet บนเราเตอร์ของคุณนั้นรองรับกับความเร็วเหล่านี้ ข้อมูลเพิ่มเติมใน "การเชื่อมต่อแบบมีสาย" ด้านล่าง

ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของเราเตอร์ก่อนการตัดสินใจของคุณ และให้แน่ใจว่ามีเทคโนโลยีที่คุณต้องการเพื่อการใช้งานร่วมกับเครือข่ายของคุณ เราเตอร์ทุกตัวมีความแตกต่างกัน

คุณอาจต้องระมัดระวังโดยพิจารณาว่าต้องการเชื่อมต่อพีซีไปยังเราเตอร์อย่างไร ซึ่งคำถามที่ว่าเป็นแบบมีสาย หรือ ไร้สาย นั้นกลายเป็นคำถามที่สำคัญ

การเชื่อมต่อแบบมีสาย vs ไร้สาย

เดสก์ท็อปและแล็ปท็อปสมัยใหม่ทั่วไปจะมีตัวเลือกทั้งสอง แต่การเข้าใจถึงความสามารถของอุปกรณ์แต่ละชิ้นนั้นจะสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกการเชื่อมต่อที่เหมาะสมสำหรับคุณได้

การเชื่อมต่อแบบมีสาย

เราเตอร์ส่วนใหญ่จะมีพอร์ต ethernet ซึ่งให้คุณสามารถส่งข้อมูลเครือข่ายผ่านสายเคเบิ้ล ethernet ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ การเชื่อมต่อโดยตรงนั้นจะให้สัญญาณที่มีความเสถียร ซึ่งสามารถส่งต่อไปยังเราเตอร์ และไปยังอุปกรณ์โดยไม่ต้องใช้เครือข่ายไร้สาย

ในขณะที่การปรับตั้งค่านั้นมีความเรียบง่าย แต่ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องพิจารณาเมื่อติดตั้งเครือข่ายแบบมีสายในบ้านของคุณ

ตำแหน่งวางระบบของคุณ สายเคเบิ้ล Ethernet สามารถส่งข้อมูลปริมาณมากในระยะทางที่ยาว แต่คุณจะต้องดูแลสายเคเบิ้ลที่เป็นรูปธรรมจริง คุณอาจมีความคิดสร้างสรรค์และเปลี่ยนสายเคเบิ้ล

สายเคเบิ้ลที่เหมาะสม Ethernet คือกลุ่มเทคโนโลยีเครือข่ายที่มีความเหมาะสมสำหรับการสร้างเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) เครือข่ายเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการสื่อสารผ่านสายเคเบิ้ล Ethernet ซึ่งใช้การเชื่อมต่อ RJ-45

สายเคเบื้ล Ethernet กำเนิดในยุค 80 แต่มีการพัฒนาในปัจจุบันกว่าในเวลานั้นมากพอสมควร สายเคเบิ้ล Ethernet รุ่นต่าง ๆ จะเรียกว่า "Categories" แต่ละประเภทจะให้การส่งข้อมูลที่มากกว่าและรวดเร็วกว่า

สายเคเบิ้ล Ethernet หมวด 5 (หรือนิยมย่อว่า Cat 5 หรือ Cat 5e สำหรับรุ่นที่เร็วกว่า) และสายเคเบิ้ล Cat 6 ซึ่งเป็นสายเคเบิ้ลที่นิยมในหมู่ผู้บริโภค วางขายในตลาดในปัจจุบันนี้ ยังมีตัวเลือกที่มีความเร็วยิ่งกว่า รวมถึง Cat 6a ซึ่งมีความเร็วมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับ Cat 6 แต่มีราคามีสูงกว่า Cat 7 และ Cat 8 ยังถือเป็นรุ่นที่ทำลายขอบเขตที่จำกัดของสาย Ethernet แต่จะนิยมใช้สำหรับเครือข่ายระดับองค์กร เนื่องจากมีเรื่องค่าใช้จ่ายและการใช้งานที่มีความซับซ้อน

รายการเหล่านี้คือค่าจำเพาะที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเลือกสายเคเบิ้ล Ethernet ให้แน่ใจว่าสามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วที่เท่าเทียมหรือมากกว่าความเร็วที่กำหนดจาก ISP ของคุณ Cat 5e และ Cat 6 มีศักยภาพระดับต้นด้วยขนาดแบนด์วิดธ์ที่ 1Gbps ซึ่งเพียงพอกับงานเครือข่ายบ้านทั่วไป และสามารถให้ความสมดุลในแง่ของค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพการทำงาน Cat 6a อาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่พิจารณาคุณสามารถเลือกความเร็วสูงโดยสมดุลด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเพื่อความต้องการของคุณ

อินเตอร์เฟสที่เหมาะสมสำหรับพีซีของคุณ ให้แน่ใจว่าระบบของคุณนั้นพร้อมรองรับกับการเชื่อมต่อ Ethernet และสามารถใช้ความเร็วของเครือข่ายร่วมกันได้ เดสก์ท็อปส่วนใหญ่จะมีตัวควบคุม Ethernet ติดตั้งภายในเมนบอร์ด I/O แต่แล็ปท็อปบางรุ่นจะไม่มีการเชื่อมต่อพร้อมใช้งานเนื่องจากต้องคำนึงถึงฟอร์มแฟคเตอร์ หากกรณีนี้เกิดขึ้น อาจใช้ USB เข้ากับอแดปเตอร์ RJ-45 ได้ เพื่อรับประสบการณ์จากประโยชน์ของการเชื่อมต่อแบบมีสาย ซึ่งจะส่งผลให้ความเร็วการเชื่อมต่อลดลง แต่ขึ้นอยู่กับประเภทของอแดปเตอร์ USB ที่ใช้

ผู้ผลิตเมนบอร์ดหลายรายจะรวมอินเตอร์เฟส Ethernet เฉพาะเช่นตัวควบคุม Ethernet Killer E3100 2.5 Gbps พอร์ตเหล่านี้ให้ความสำคัญจำนวนการเข้าเยี่ยมชมในอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม ซึ่งจะส่งผลให้ความหน่วงลดลงในเครือข่ายที่มีความแออัด

ให้แน่ใจว่าเราเตอร์ของคุณนั้นสามารถเอาต์พุดความเร็วที่คุณต้องการเช่นกัน ถ้าพีซีของคุณมีความพร้อมรองรับสัญญาณ 1Gbps แต่เราเตอร์ของคุณไม่สามารถรองรับได้ คุณจะไม่ได้รับประโยชน์ที่ตามที่ควร

การเชื่อมต่อแบบมีสายนั้นเป็นวิธีที่เรียบง่าย และมีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อกับโมเด็ม หรือเราเตอร์โดยไม่ต้องติดตั้งการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เพียงให้แน่ใจว่าคุณมีสายเคเบิ้ลที่ถูกต้อง และมีเราเตอร์และพีซีที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับการเชื่อมต่อแบบมีสาย

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายส่วนใหญ่นั้นจะอิงมาตรฐานเครือข่าย IEEE 802.11 ซึ่งนิยมเรียกกันว่า Wi-Fi Wi-Fi ให้เราเตอร์ของคุณส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่าย

Wi-Fi ได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นในสองสามทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ไปจนถึงเครื่องควบอุณหภูมินั้นมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เครือข่ายไร้สายยังมีประโยชน์ในแง่ของความยืดหยุ่น เนื่องจากอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นไม่จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อแบบกายภาพกับเราเตอร์ เพื่อเชื่อมต่อไปยังอินเตอร์เน็ต

Wi-Fi ซึ่งเหมือนกับเคเบิ้ล Ethernet ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา Wi-Fi ยังมีการตั้งชื่อที่มีความเรียบง่าย และเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่มีการเปลี่ยนชื่อเป็ฯ Wi-Fi 6 คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานของ Wi-Fi 6 ได้ที่นี่ สามารถกล่าวได้ว่า Wi-Fi 6 นั้นให้ความเร็วการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่รวดเร็วที่สุดในปัจจุบันสำหรับเครือข่ายที่ใช้ในบ้าน

แล็ปท็อปเกือบทั้งหมดจะมีอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สายติดตั้งในตัว และเมนบอร์ดเดสก์ท็อปที่ทันสมัยที่สุดเช่นกัน เช่นเดียวกับระบบ Ethernet จะมีโซลูชันแบบไร้สาย ซึ่งมักติดตั้งอยู่ในตัวเมนบอร์ดรุ่นปัจจุบัน รวมถึงคุณสมบัติต่าง ๆ เช่นการรองรับ Wi-Fi 6 หากระบบของคุณไม่รองรับ Wi-Fi จะมีฮาร์ดแวร์ที่สามารถเสริมเพื่อให้รองรับการทำงานได้

เราเตอร์ไร้สายจะมีตัวเลือกการปรับตั้งค่า Wi-Fi ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติเช่น เครือข่ายรับเชิญ ความปลอดภัยที่ติดตั้งในตัว และคุณภาพของเครื่องมือบริการที่สามารถช่วยลดความหน่วงได้ เช่นเดียวกับเครือข่ายที่ใช้ Ethernet ตัวเลือกเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับเราเตอร์ของคุณ ดังนั้นให้แน่ใจว่าคุณ

Wi-Fi เป็นมีการพัฒนามาไกล และในตอนนี้สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับ Ethernet ในแง่ของความเร็วในการอัพโหลด และดาวน์โหลด และความหน่วงเช่นกัน ถ้าคุณมี ISP ที่เหมาะสม โมเด็มที่มั่นคง และเราเตอร์ที่ดี Wi-Fi จะเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับการเล่นเกมออนไลน์

เครือข่ายมีผลต่อการเล่นเกมอย่างไร

เราได้พูดเกี่ยวกับผลที่เครือข่ายมีต่อประสบการณ์การเล่นเกม แต่ยังมีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น

แบนด์วิดท์และความเร็วในการเชื่อมต่อ

การเล่นเกมออนไลน์จะใช้ข้อมูลจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การสตรีมวิดีโอ แต่การมีความเร็วอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว ด้วยแบนด์วิดท์สูงจะเป็นข้อดี และมีแนวโน้มที่จะทำให้ประสบการณ์ออนไลน์ของคุณมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น

 • แบนด์วิดท์เป็นสิ่งที่สำคัญหากมีหลายคนที่ใช้เครือข่ายเดียวกัน อุปกรณ์ที่ใช้ข้อมูลมากเกินไปในครั้งเดียวอาจทำลดความเร็วลงได้ หากแบนด์วิดท์นั้นจำกัด
 • การดาวน์โหลดความเร็วจะมีผลกระทบต่อความเร็วที่คุณสามารถดาวน์โหลดเกม และการอัพเดตเป็นส่วน และการโหลดเนื้อหาหลังการโหลด เนื่องจากเกมจะคงเพิ่มขนาดอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
 • ความเร็วการอัปโหลด จะมีผลกระทบต่อการอัปโหลดไฟล์ และสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสตรีม หากคุณเลือกการเล่นเกมแบบสตรีมสด

ความหน่วงและความเสถียร

การมีความหน่วงและ ping ที่ต่ำนั้นควรยกให้มีลำดับความสำคัญที่สุดสำหรับคุณสมบัติของเครือข่ายการเล่นเกม เนื่องจากสามารถส่งผลต่อประสบการณ์ของคุณได้โดยตรง ซึ่งจะเป็นความจริงในการเล่นเกม ซึ่งความถูกต้องและการตอบสนองนั้นมีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จในเกม เช่น เกมการต่อสู้ หรือการแข่งขันแบบยิงบุคคลที่หนึ่ง

วิธีการลดความหน่วง

การเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมเป็นส่วนที่สำคัญในการลดความล่าช้า เซิร์ฟเวอร์เกมคือสิ่งที่เชื่อมต่อคุณกับผู้เล่น และทำหน้าเป็นฮับข้อมูลที่ช่วยให้ทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกัน ไม่ว่าความร่วมมือหรือความสามารถในการใช้งานร่วมกัน

หนึ่งในวิธีการลดความหน่วงที่ดีที่สุดคือการพิจารณาความห่างเมื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่จะใช้งาน เกมออนไลน์ส่วนใหญ่จะให้คุณสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ตามตำแหน่ง ขอแนะนำให้เลือกตำแหน่งที่ใกล้กับคุณที่สุด ข้อมูลที่เพิ่มเติมนั้นจะต้องเดินทาง ยิ่งการเดินทางนั้นใช้เวลานานเท่าไหร่ ระดับ Ping ก็จะสูงขึ้นเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนที่คุณสามารถใช้เครือข่ายในพื้นที่ท้องถิ่นเพื่อลดความหน่วง รวมถึงการปิดการใช้งานการเชื่อมต่อ การปิดการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้การเชื่อมต่อ และตรวจสอบกระบวนการพื้นฐานบนพีซีของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้มีการใช้ข้อมูลเช่นกัน

อุปกรณ์เล็กน้อยที่ใช้เครือข่ายของคุณในขณะเล่นเกม ยิ่งมีการใช้ทรัพยากรเพื่อการเชื่อมต่อมากเท่าไหร่ ความหน่วงก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้น

การกำหนดค่าเราเตอร์นั้นสามารถส่งผลกระทบต่อความหน่วงเช่นกัน ในขณะที่ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์เครือข่ายของคุณนั้นมีความโดดเด่นไม่เหมือนกัน แต่การวิจัยประสบการณ์ของผู้เล่นอื่นกับเราเตอร์ของคุณอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตั้งค่าซอฟต์แวร์หรือเราเตอร์ที่สามารถลดค่า ping ได้

เครือข่ายที่สร้างขึ้นสำหรับการเล่นเกม

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้งาน Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อแบบมีสาย ควรให้ความสำคัญกับความหน่วงที่ต่ำ และการเชื่อมต่อที่เสถียร พร้อมกับการอัปโหลดที่รวดเร็ว และความเร็วในการดาวน์โหลด

อย่าลืมพิจารณาทุกแง่มุมของเครือข่ายของคุณเพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุด:

 • ค้นหา ISP ที่ดีที่สามารถให้การเชื่อมต่อที่เสถียร ด้วยความเร็วแบนด์วิดท์สูงและความเร็วในการส่งต่อข้อมูลที่สูง พร้อมโมเด็มที่รองรับความเร็วเหล่านี้ได้
 • เลือกเราเตอร์ที่สามารถสร้างเครือข่ายที่รองรับความเร็ว การเชื่อมต่อ และเทคโนโลยีเพิ่มเติมที่คุณต้องการใช้
 • เลือกการเชื่อมต่อแบบมีสายหรือไร้สายจากพีซี ไปยังเราเตอร์ของคุณที่รองรับการใช้งานเครือข่ายที่คุณวางแผนจะใช้งาน หากมีสาย ให้เลือกสายเคเบิ้ล Ethernet ที่เหมาะสม
 • ให้แน่ใจว่าพีซีของคุณนั้นพร้อมรองรับการใช้งานกับเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการ์ดWi-Fi หรือตัวควบคุม Ethernet ที่เหมาะสม มองหาแล็ปท็อปและเดสก์ท็อปรุ่น CPU รุ่นล่าสุดเพื่อให้มั่นใจว่าพีซีของคุณพร้อมรองรับกับเทคโนโลยีเครือข่าย รุ่นใหม่ล่าสุดเช่น Wi-Fi 6

ด้วยเกณฑ์ทั้งหมดนี้ที่มี คุณสามารถมีทุกสิ่งที่ ต้องการเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์การเล่นเกมออนไลน์ที่มีความเข้มข้นที่สุด