เบื้องหลังการสร้าง Drone 100

Ars Electronica FutureLab อธิบายถึงเบื้องหลังการสร้าง Drone 100 ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกทางเทคโนโลยีแบบ 3D และการบิน ด้วยการใช้เทคโนโลยีของ Intel® ในก้าวข้ามขีดจำกัดความเป็นไปได้ไปอีกขั้น