ทรัพยากรและกลยุทธ์การสอน

เรียนรู้ว่าวิธีการและกลยุทธ์การสอนแบบใหม่สามารถช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและความสนใจระหว่างเรียน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบเสมือนและระยะไกล