ทักษะสำหรับแรงงานอนาคต

นักการศึกษา ผู้บริหาร และผู้กำหนดนโยบายสามารถช่วยนักเรียนสร้างเจตคติและชุดทักษะที่จำเป็นสำหรับสถานทำงานสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ด้วยการผนึกรวมกิจกรรมแบบใช้เทคโนโลยีไว้ในหลักสูตรที่มีอยู่และในการสอนประจำวัน

สถานทำงานที่เปลี่ยนไป

สถานทำงานสมัยใหม่และตลาดการหางานกำลังเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อเทคโนโลยีสร้างความก้าวหน้าต่อไป การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งทำให้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเร็ว แล้วตอนนี้ท่ามกลางการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ ซึ่งระบบแบบดิจิทัลและกายภาพมาบรรจบกัน โดยที่การปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับเครื่องจักรก็เพิ่มขึ้น เทคโนโลยีจะส่งผลกระทบต่อแทบทุกสายงานอาชีพ ซึ่งจะต้องใช้ชุดทักษะใหม่รับมือ

ใน รายงาน 2018 McKinsey แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นเป็นเลขสองหลัก (สหรัฐฯ และยุโรป) ภายในปี 2030 กับเวลาที่ใช้ไปในการใช้ทักษะทางเทคโนโลยีขั้นสูง และทักษะการรับรู้ที่สูงขึ้นทางอารมณ์และสังคมก็เป็นที่ต้องการ1 ข้อมูลจาก รายงานอนาคตงานของ 2020 World Economic Forum (WEF) ก็ระบุว่าบริษัทต่างๆ คาดว่าจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างแรงงานของตน โดยทำให้กระบวนการทำงานเป็นดิจิทัล เมื่อตอบรับต่อการนำเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เครื่องจักรและอัลกอริทึมจะถูกนำไปใช้กับการกู้คืนและการประมวลผลข้อมูลและงานที่ทำซ้ำๆ ขณะที่มนุษย์คนทำงานจะมุ่งเน้นกับกิจกรรมด้านการตัดสินใจ การให้เหตุผล การสื่อสาร และการบริหารจัดการ2

ในฐานะผู้ใหญ่ เราสามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆ ขณะที่ง่วนทำงานในบางอุตสาหกรรม แต่กับนักเรียนที่ยังเรียนอยู่ล่ะ ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ฉับไวของเทคโนโลยี นักเรียนที่เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยความไวเดียวกันจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่ Intel เราเชื่อว่าการแนะนำให้เยาวชนได้ฝึกหัดการเรียนรู้แบบใช้ทักษะที่สนับสนุนโดยเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของตนนั้น สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับงานอาชีพในอนาคตที่ตนเลือกได้