ตัวถอนการติดตั้ง Intel® Driver & Support Assistant

19333
3/28/2024

บทนำ

แอปพลิเคชันเพื่อลบการติดตั้ง Intel® Driver & Support Assistant ครั้งก่อนหน้า

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
  • Windows 8.1 Family*, Windows 8 family*, Windows 7 family*, Windows 11 Family*, Windows 10 Family*
  • ขนาด: 203.3 KB
  • SHA256: DE41993D5DE0DC17C66DC126269B4F30CD2A6469AA75ABBB022E012436B2BBF0

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

หากคุณมีปัญหาในการลบหรืออัปเกรดจาก Intel® Driver & Support Assistant รุ่นก่อนหน้า ให้ดาวน์โหลดและเรียกใช้โปรแกรมนี้

ทําตามคําแนะนําในการลบ Intel® Driver & Support Assistant ทุกเวอร์ชันออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้