ที่ Intel ค่านิยมของเราเป็นสิ่งที่กำหนดเรา

ค่านิยมของเราเป็นเครื่องชี้นำการตัดสินใจ ปฏิบัติต่อกัน และให้บริการลูกค้าของเรา ค่านิยมของเราสนับสนุนให้เราบรรลุจุดมุ่งหมาย: เราสร้างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกที่ยกระดับการดำเนินชีวิตของทุกคนบนโลก พูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือ ค่านิยมของเราเป็นเส้นใยที่รวมพวกเราไว้ด้วยกัน