ที่ Intel ค่านิยมของเราเป็นสิ่งที่กำหนดเรา

ค่านิยมของเราเป็นเครื่องชี้นำการตัดสินใจ ปฏิบัติต่อกัน และให้บริการลูกค้าของเรา ค่านิยมเหล่านี้จะสนับสนุนวิธีการที่เราจะบรรลุวัตถุประสงค์ของเรา กล่าวคือ เพื่อสร้างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกที่ยกระดับวิถีชีวิตของทุกคนบนโลก พูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือ ค่านิยมของเราเป็นเส้นใยที่รวมพวกเราไว้ด้วยกัน

ความกล้า

ความกล้า

เรามีความกล้าหาญและนวัตกรรม เรารับความเสี่ยง ล้มเหลวเร็ว และเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพื่อจะดีกว่า เร็วกว่า และฉลาดกว่าในครั้งต่อไป

การไม่แบ่งแยก

การไม่แบ่งแยก

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมของการเป็นเจ้าของ เราสร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมอย่างเต็มศักยภาพและส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดออกมาได้ เรายินดีต้อนรับความแตกต่าง ซึ่งจะทำให้เราเป็นองค์กรที่ดีขึ้น

การมุ่งเน้นที่ลูกค้า

การมุ่งเน้นที่ลูกค้า

เรารับฟัง เรียนรู้ และคาดการณ์ถึงความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองความมุ่งมั่นทะเยอทะยานของพวกเขา ความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา

One Intel

One Intel

เราชื่นชม เคารพและไว้วางใจซึ่งกันและกัน เรามุ่งมั่นที่จะทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จของแต่ละบุคคล เราจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยกัน ด้วยหัวใจที่เป็นนักนวัตกรรม เรานำความสนุกมาสู่การทำงานทุกวัน!

ความจริงและความโปร่งใส

ความจริงและความโปร่งใส

เรามุ่งมั่นที่จะเปิดเผย ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ และทันท่วงทีต่อข้อมูลและคำติชม เราจะผ่านบททดสอบไปอย่างสร้างสรรค์ด้วยจิตวิญญาณที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างไม่ลดละ

คุณภาพ

คุณภาพ

เราจะส่งมอบคุณภาพและทำให้สถานที่ทำงานเป็นที่ที่ปลอดภัย เราจะมีระเบียบวินัยที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าและคู่ค้าสามารถไว้วางใจได้เสมอ