การใช้ Jam STAPL สําหรับ ISP ผ่านโปรเซสเซอร์เอ็มเบ็ดเด็ด

MAX® II CPLDs Support

653976
2008-10-02
Public