อินโฟกราฟิก: ความยั่งยืนของการดำเนินงานด้านไอที

ไอทีกลายเป็นศูนย์กลางความพยายามด้านความยั่งยืนขององค์กร อ่านอินโฟกราฟิกนี้เพื่อเรียนรู้ว่าเหตุใดผู้ซื้อพีซีจึงมีบทบาทสำคัญในความยั่งยืน และเหตุใด ITDM จึงให้ความสำคัญมากที่สุดกับการซื้ออุปกรณ์พีซีที่ยั่งยืนในช่วง 5 ปีที่จะถึงนี้