Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการรันเวิร์คโหลด AI ที่ซับซ้อนบนฮาร์ดแวร์เดียวกันกับเวิร์คโหลดที่คุณมีอยู่ และโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable ยกระดับประสิทธิภาพ AI ที่มีให้มาในตัวอีกขั้นด้วย Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)