จับคู่ทุกแอปพลิเคชันเข้ากับสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดด้วย XPU

แอปพลิเคชันกำลังเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตและการทำงานของเรา ในเชิงอุดมคติ ประสิทธิภาพ ความหน่วงแฝงและความต้องการพลังงานของทุกแอปพลิเคชันต้องเข้ากันกับสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ที่ดีที่สุด (CPU, GPU, FPGA, ASIC) แต่ทว่าสิ่งนี้มาพร้อมกับความซับซ้อน เพื่อสนับสนุนสิ่งนี้ Intel ไม่เพียงแค่นำเสนอสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ที่ครอบคลุมที่สุดในอุตสาหกรรม แต่ยังนำเสนอโมเดลการเขียนโปรแกรมแบบครบวงจรเพื่อลดความซับซ้อน