เอกสารข้อมูล Intel® Total Memory Encryption

เอกสารนี้ครอบคลุมฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยใน Intel® Hardware Shield บนแพลตฟอร์ม Intel vPro® เนื่องจากมีส่วนช่วยปกป้องหน่วยความจำของระบบ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งความปลอดภัยของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยเอกสารนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกของ Intel® TME