เอกสารนำเสนอข้อมูลการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง

เอกสารนำเสนอข้อมูลที่มีรายละเอียด Intel® Threat Detection Technology (Intel® TDT) และ Intel® Control-flow Enforcement Technology (Intel® CET) ที่เป็นการป้องกันแบบครอบคลุมบนฮาร์ดแวร์ที่มีผลกระทบต่อประสบการณ์ผู้ใช้น้อยที่สุด