ตรวจจับแรนซัมแวร์ด้วยข้อมูลสรุปโซลูชั่นเทคโนโลยีการตรวจจับภัยคุกคามของ Intel®

เทคโนโลยีตรวจจับภัยคุกคามของ Intel® เป็นชุดเทคโนโลยีที่เพิ่มชั้นการตรวจจับด้วยฮาร์ดแวร์ในโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นการเพิ่มเกราะป้องกันภัยคุมคามขั้นสูง Intel TDT เป็นคุณสมบัติสำคัญของแพลตฟอร์ม Intel vPro ซึ่งทำให้สามารถทำโปรไฟล์และตรวจจับอุปกรณ์ได้ทั้งหมด Intel TDT ใช้การตรวจวัดระยะไกล CPU และฮิวริสติกส์ ML ร่วมกันเพื่อตรวจจับพฤติกรรมการโจมตี เป็นการตรวจจับแรนซัมแวร์ การโจมตีด้วยมัลแวร์ขุดคริปโต และการคุกคามอื่นๆ ที่ทิ้งหลักฐานไว้บนหน่วยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน (PMU) ของ Intel CPU