เทคโนโลยีจำลองเสมือนของ Intel

ใช้เทคโนโลยีการจำลองเสมือนของ Intel เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลและแอปพลิเคชั่นอุปกรณ์ปลายทางโดยไม่กระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยบนฮาร์ดแวร์ส่งมอบประสิทธิภาพที่จำเป็นในการช่วยปกป้องแอปพลิเคชั่นและข้อมูลโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้