เอกสารนำเสนอข้อมูลการรักษาความปลอดภัยระดับลึกกว่าระบบปฏิบัติการ

เอกสารนี้ครอบคลุมถึงคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยยใน Intel® Hardware Shield บนแพลตฟอร์ม Intel vPro® Intel Hardware Shield มาแบบพร้อมใช้งานและแพลตฟอร์ม Intel vPro Intel Hardware Shield มีเทคโนโลยีความปลอดภัยสามกลุ่ม สามกลุ่มได้แก่: การรักษาความปลอดภัยยในระดับลึกกว่าระบบปฏิบัติการ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและแอปพลิเคชั่น และระบบตรวจจับแจ้งเตือนการคุกคาม แต่ละส่วนในบทความนี้จะทบทวนเทคโนโลยีทั้งหมดในกลุ่มเดียว ซึ่งรวมถึงความสามารถด้านความปลอดภัยของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์