เคล็ดลับการสร้างธุรกิจสมัยใหม่: รักษาการทำงานร่วมกันที่ปลอดภัยสำหรับพื้นที่ทำงานแบบไฮบริดในปัจจุบัน

ประเด็นสำคัญ

 • ในโลกการทำงานไฮบริดที่เพิ่มมากขึ้น องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องใช้เวลาอย่างมากเพื่อค้นหาส่วนผสมที่ลงตัวของเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถในการจัดซื้อและความปลอดภัยของข้อมูล

 • ชุดแก้ไขปัญหา Intel Unite® ออกแบบมาเพื่อมอบความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและความสามารถในการจัดการสำหรับผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มองหาโซลูชั่นการทำงานร่วมกันที่อยู่บนคลาวด์เพื่อการปรับขยายและประสิทธิภาพการดำเนินงาน

author-image

โดย

รักษาการทำงานร่วมกันที่ปลอดภัยสำหรับพื้นที่ทำงานร่วมกันแบบไฮบริดในปัจจุบัน

การแพร่ระบาดของ COVID-19 บังคับให้ต้องมีการทำงานจากที่บ้าน (WFH) โดยที่ไม่คาดคิดมาก่อน ในกรณีส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เร่งรืบส่งผลให้องค์กรจำนวนมากไม่มีเวลาเพียงพอในการสร้างกลยุทธ์หรือแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

ในทางฏิบัติเพียงช้ามคืน จำนวนพนักงานในสหรัฐอเมริกาที่ทำงานจากที่บ้านเพิ่มขึ้นจาก 17% เป็น 44%1 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ช่วยพิสูจน์ให้เห็นว่าแนวโน้มไปสู่พื้นที่ทำงานแบบไฮบริดก่อนหน้านี้ไม่เพียงเป็นไปได้ แต่ยังช่วยให้องค์กรต่างๆ และพนักงานได้รับประโยชน์เพิ่มเติม เช่น ความยืดหยุ่นส่วนตัวและลดการเดินทาง ในความเป็นจริง Bloomberg รายงานว่าการศึกษาใหม่พบว่าการเพิ่มขึ้นของการทำงานจากที่บ้านจะเพิ่มผลผลิตในเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 5% ในปี 2021 โดยส่วนใหญ่เนื่องจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง2

แต่แม้ว่าจะประสบความสำเร็จจากการทดลองการทำงานจากที่บ้านอย่างมาก แต่ด้านลบที่เกิดขึ้นคือ ความปลอดภัยของข้อมูล

ในระหว่างสองสามเดือนแรกของสถานการณ์การแพร่ระบาด แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศวุ่นวายกับการรับส่งพนักงานบนเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายส่วนตัวเสมือนจริง (VPN) พนักงานส่วนใหญ่ถูกบังคับให้ใช้แล็ปท็อปและอุปกรณ์ส่วนตัวของตนเอง หากยังไม่มีระบบการทำงานร่วมกัน พวกเขาเร่งรืบในการนำระบบมาใช้หรือจำนวนใบอนุญาตผู้ใช้โซลูชั่นที่มีอยู่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างกะทันหัน

ความท้าทายของพื้นที่การทำงานร่วมกัน

ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหลักสองประการ

ประการแรกคือ ค่าใช้จ่าย การเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันของใบอนุญาตใช้งานแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันไม่เพียงไม่ได้คาดการณ์ไว้ แต่ยังสร้างความไม่ยั่งยืนให้กับหลายธุรกิจในระยะยาว

ประการที่สองคือ ความปลอดภัยของข้อมูล องค์กรส่วนใหญ่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน VPN ที่แข็งแกร่งที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานจากระยะไกลแบบสมบูรณ์อย่างปลอดภัย ซึ่งทำให้พนักงานต้อใช้เครือข่ายที่บ้านของตนเอง บ่อยครั้งใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัยที่สมาชิกครอบครัวอื่นๆ หรือแม้แต่เพื่อนบ้านสามารถเข้าถึงได้ เครือข่ายที่บ้านเหล่านี้แตกต่างจากเครือข่ายองค์กรโดยทั่วไปอย่างมากซึ่งมีอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงและอุปกรณ์เสมือนที่ลดการโจมตีความปลอดภัยทางไซเบอร์ เครือข่ายที่บ้านเหล่านี้ยังทำให้ไม่สามารถใช้แผนการตรวจจับและการรับมือขององค์กรได้ในกรณีที่มีการละเมิดความปลอดภัยเกิดขึ้น นอกเหนือจากความท้าทายเหล่านี้ หลายบริษัทยังประสบปัญหาการอัพเดตโปรแกรมปรับปรุงและซอฟต์แวร์ทางไกล ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญของความปลอดภัยด้านข้อมูล

สำหรับผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานการณ์นี้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ไก่เกิดก่อนไข่ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งข้อจำกัดด้านต้นทุนของใบอนุญาตการทำงานร่วมกันที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบด้านลบต่อการลงทุนด้านความปลอดภัยที่จำเป็น นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ ยังได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับข้อจำกัดของแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันบางแพลตฟอร์มในบางอุตสาหรรม เช่น อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพมีข้อจำกัดที่เคร่งครัดมากเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการปกป้อง (PHI) ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น Healthcare Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

และแม้ว่าการทำงานจากทางไกล 100% เริ่มลดลงเนื่องจากข้อจำกัดต่างๆ ถูกเพิกถอนและพนักงานสามารถกลับไปทำงานที่สำนักงานได้ แต่พื้นที่ทำงานแบบไฮบริดยังคงอยู่ต่อไป การศึกษาโดย McKinsey ในปี 2020 กับเศรษฐกิจชั้นนำ 9 แห่งใน 3 ทวีปพบว่า 20% ของงานโดยรวมอาจทำได้จากทางไกล 3 ใน 5 วันโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ3 ในการสำรวจอื่นๆ มากกว่าครึ่งหนึ่ง (55%) ของพนักงานกล่าวว่า พวกเขาต้องการทำงานจากทางไกล 3 วันต่อสัปดาห์ ขณะที่ 82% ของผู้บริหารคาดหวังให้บริษัทยังคงรักษาการทำงานจากทางไกลต่อไปในระดับหนึ่ง4

ในโลกการทำงานไฮบริดที่เพิ่มมากขึ้น องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องใช้เวลาอย่างมากเพื่อค้นหาส่วนผสมที่ลงตัวของเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถในการจัดซื้อและความปลอดภัยของข้อมูล ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควรสำรวจโซลูชั่นการทำงานร่วมกันที่อยู่บนคลาวด์เพื่อการปรับขยายและประสิทธิภาพการดำเนินงาน และรวมถึงคุณสมบัติความปลอดภัยในตัวที่ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงเครือข่ายทั้งหมดที่มีอยู่

ปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกโซลูชั่นการทำงานร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายในการซื้อใบอนุญาตใช้งาน

 1. มีผู้ที่จำเป็นต้องเข้าใช้งานแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันจำนวนเท่าใด
 2. แพลตฟอร์มมีส่วนลดใบอนุญาตใช้งานเมื่อซื้อจำนวนมากหรือไม่
 3. แพลตฟอร์มอนุญาตให้ผู้ใช้หลายรายใช้ประโยชน์จากใบอนุญาตใบเดียวได้หรือไม่

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยระดับผู้ดูแลระบบ

 1. แพลตฟอร์มตั้งค่าความปลอดภัยตามบทบาทหน้าที่ที่มอบหมายในระดับสิทธิ์อนุญาตที่แตกต่างกันหรือไม่
 2. แพลตฟอร์มอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบอนุญาตหรือปิดกั้นการดูเนื้อหาที่ใช้ร่วมกันจากระยะไกลโดยผู้เข้าร่วมหรือไม่
 3. ผู้ใช้ได้รับการตรวจสอบพิสูจน์ตัวตนอย่างไร ใครก็สามารถเข้าร่วมเซสชันโดยไม่ต้องตรวจสอบอีเมลหรือไม่

คุณสมบัติความปลอดภัยในเซสชัน

 1. แพลตฟอร์มมีการป้องกันการเข้าถึงของผู้เยี่ยมชมที่อนุญาตให้อุปกรณ์ไคลเอนต์ของผู้เยี่ยมชมเชื่อมต่อโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตการเข้าถึงเครือข่ายขององค์กรหรือไม่
 2. แพลตฟอร์มอนุญาตให้สามารถมองเห็นผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้และตัดการเชื่อมต่อของผู้เข้าร่วมที่ต้องสงสัยหรือไม่เหมาะสมได้หรือไม่
 3. เซสชันการทำงานร่วมกันสามารถปิดล็อคหรือจบลงอย่างรวดเร็วและง่ายดายหรือไม่

การจัดการสื่อและการเข้ารหัส

 1. เนื้อหาที่ใช้ร่วมกันยังคงอยู่บนเครือข่ายหรือสามารถบันทึกหรือจัดเก็บไว้ภายนอกเครือข่ายได้หรือไม่
 2. มีการเปิดใช้งานการเข้ารหัสข้อมูลในระดับใด การเข้ารหัสข้อมูลครบทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบหรือไม่
 3. แพลตฟอร์มอนุญาตให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงานที่ปลอดภัยหรือไม่

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

 1. เนื้อหาหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ถูกจัดเก็บไว้บนแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันหรือไม่
 2. แพลตฟอร์มตรงตามกฎระเบียบ PCI หรือไม่
 3. แพลตฟอร์มตรงตามข้อกำหนด GDPR (General Data Protection Regulation) และ CCPA (California Consumer Privacy Act) หรือไม่

เพื่อวันที่สดใสในอนาคต ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเรียนรู้จากบทเรียนในปีที่ผ่านมา และสร้างกลยุทธ์ที่มั่นคงในการก้าวไปข้างหน้าเพื่อสนับสนุนการทำงานแบบไฮบริดที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของข้อมูลเป็นศูนย์กลาง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันที่ปลอดภัยและราบรื่นด้วยแพลตฟอร์ม Intel Unite® คลิก ที่นี่

ดูการทำงานของชุดแก้ไขปัญหา Intel Unite®

ค้นหาวิธีที่คุณสามารถมอบประสบการณ์การทำงานร่วมกันในสถานที่ทำงานแบบไฮบริดที่ง่าย เปิดกว้างและขยายได้ โดยขอการแนะนำเกี่ยวกับชุดแก้ไขปัญหา Intel Unite®