ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นเมื่อคุณต้องการ

Intel® Turbo Boost Technology 2.01 เร่งความเร็วโปรเซสเซอร์และประสิทธิภาพระบบกราฟิกเพื่อรองรับภาระงานสูงสุด ทำให้แกนโปรเซสเซอร์สามารถเร่งความเร็วให้เร็วกว่าอัตราความถี่ปฏิบัติการโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่กำลังทำงานที่ต่ำกว่าพิกัดพลังงาน กระแสไฟ และอุณหภูมิ ไม่ว่าโปรเซสเซอร์จะเข้าสู่การทำงาน Intel® Turbo Boost Technology 2.0 และเวลาที่โปรเซสเซอร์ใช้ขณะอยู่ในสถานะดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาระงาน และสภาพแวดล้อมการทำงาน

ความถี่เทอร์โบสูงสุดแสดงถึงความถี่สูงสุดที่เป็นไปได้เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมที่โปรเซสเซอร์จะเข้าสู่โหมดเทอร์โบ ความถี่ของ Intel® Turbo Boost Technology จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับเวิร์กโหลด ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการปรับตั้งค่าโดยรวมของระบบ

เนื่องจากคุณลักษณะของพลังงานที่แตกต่างกัน บางส่วนที่มี Intel® Turbo Boost Technology 2.0 อาจไม่สามารถทำความถี่เทอร์โบสูงสุดได้เมื่อทำงานที่เวิร์กโหลดหนักและใช้งานหลายคอร์พร้อมกัน

ความพร้อมใช้งานและความถี่ระดับบนของสถานะ Intel® Turbo Boost Technology 2.0 ขึ้นกับหลายปัจจัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้:

  • ประเภทเวิร์กโหลด
  • จำนวนคอร์ที่ทำงาน
  • อัตราการใช้กระแสไฟโดยประมาณ
  • อัตราการใช้พลังงานโดยประมาณ
  • อุณหภูมิของโปรเซสเซอร์

ขณะที่โปรเซสเซอร์ทำงานต่ำกว่าข้อจำกัดเหล่านี้ และงานของผู้ใช้ต้องการประสิทธิภาพเพิ่มเติม ความถี่สัญญาณนาฬิกาของโปรเซสเซอร์จะเพิ่มขึ้นแบบพลวัตรจนกว่าจะถึงเกณฑ์จำกัดสัญญาณนาฬิกาสูงสุดที่กำหนดไว้ Intel® Turbo Boost Technology 2.0 มีอัลกอริธึ่มที่หลากหลายปฏิบัติการอยู่เป็นคู่ขนานเพื่อจัดการกับกระแสไฟ พลังงาน และอุณหภูมิเพื่อให้ประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานที่สูงที่สุด หมายเหตุ: Intel® Turbo Boost Technology 2.0 ทำให้โปรเซสเซอร์สามารถทำงานได้ที่ระดับพลังงานที่สูงกว่าการปรับตั้งค่า TDP และพลังงานที่ระบุโดยแผ่นข้อมูลสำหรับการทำงานระยะสั้นจนถึงประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

พบกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Intel® ที่มี Intel® Turbo Boost Technology ›

โปรเซสเซอร์ที่มีหมายเลขรุ่นเดียวกัน ทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน อาจมีความถี่และพลังที่ต่างกัน นี่คือคุณสมบัติตามธรรมชาติของซิลิคอนซึ่งเกิดจากแรงดันไฟฟ้า รวมถึงพลังงาน และการรั่วไหลที่แตกต่างกันในระหว่างขั้นตอนการผลิต ติดต่อสำนักงานขายของ Intel ในพื้นที่ของคุณหรือผู้จัดจำหน่ายเพื่อขอข้อมูลจำเพาะล่าสุด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Requires a system with Intel® Turbo Boost Technology. Intel® Turbo Boost Technology and Intel® Turbo Boost Technology 2.0 are only available on select Intel® processors. Consult your PC manufacturer. Performance varies depending on hardware, software, and system configuration. For more information, visit https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Requires a system with Intel® Turbo Boost Technology. Intel® Turbo Boost Technology and Intel® Turbo Boost Technology 2.0 are only available on select Intel® processors. Consult your PC manufacturer. Performance varies depending on hardware, software, and system configuration. For more information, visit https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.