การใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดของการสาธิต Intel® HD Graphics Control Panel

การสาธิตการใช้งาน Intel® HD Graphics Control Panel ที่คุณอาจไม่ทราบมาก่อน รวมถึงการใช้งานหลายจอภาพ โปรไฟล์การแสดงผล สีของหน้าจอ และอื่นๆ