การสนับสนุนเทคโนโลยี Intel® Deep Link

ดูข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์ เกมและแอปที่ตรวจสอบแล้ว และวิธีเปิดใช้งานเทคโนโลยี Intel Deep Link