เปิดใช้งานการควบคุมขั้นสูงสำหรับประสิทธิภาพโปรเซสเซอร์

ปรับประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี Intel® Adaptix™