ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Keep your business running smoothly 24-7

Get the reliability, security, and performance your business needs at all times with an Intel® Xeon® processor-based server.

A Smart Investment for Your Small Business

Many small businesses use a desktop computer as the central hub for storing data and running shared business applications. Undoubtedly, the value of your data is enormous. What better way to keep it protected at all times with a server that not only safeguards your data but has the power – beyond what a PC can do – to help your employees become more productive and position your company for growth.

Learn more ›

Your Data Is Your Business. Put It on a Server. Pair it with Cloud Services.

Once you have made the investment to secure your data on a server based on the Intel® Xeon® processor E3 family, combining it with cloud-based services powered by Intel® Cloud Technology to host some of your business applications is an ideal solution to propel your business forward. Learn more about the benefits of owning a server, and how pairing it with cloud-based services offers a winning combination for small business. 

Products Built for Small Business

Join the Conversation

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

การกำหนดค่ามาตรฐาน: มาเธอร์บอร์ด Intel DH67BL ที่ใช้ Intel® Core™ i5-3330S, SPECint_rate_base2006 = 115 แหล่งข้อมูล: http://spec.org/cpu2006/results/res2014q3/cpu2006-20140701-30234.html การกำหนดค่าใหม่: Intel Xeon E3-1280 v5,  SPECint_rate_base2006 = 245 แหล่งข้อมูล: การทดสอบภายในของ Intel สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ http://spec.org/cpu2006/results/res2016q1/cpu2006-20160120-38742.html

2

ซอฟต์แวร์และปริมาณงานที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพจะได้รับการปรับให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเฉพาะสำหรับไมโครโปรเซสเซอร์ของ Intel เท่านั้น  การทดสอบประสิทธิภาพ เช่น SYSmark และ MobileMark ให้คะแนนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์, ส่วนประกอบ, ซอฟต์แวร์, การดำเนินการ และฟังก์ชั่นที่เฉพาะเจาะจง  การเปลี่ยนแปลงปัจจัยอันใดอันหนึ่ง อาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์แตกต่างกัน  คุณควรศึกษาข้อมูลอื่นๆ ร่วมกับการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้คุณ ประเมินผลประกอบการตัดสินใจซื้อได้อย่างรอบคอบ รวมถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น